top of page
Living Labs - Latvia FA

Living Labs - Latvia FA

May 25, 2023

Futbols pret radikalizāciju. LFF iesaistās FAIRER projektā

Latvijas futbola federācija (LFF) ir partneris ERASMUS+ projektā FAIRER. FAIRER projekta mērķis ir padarīt futbola asociācijas par aktīviem sabiedrības labklājības aģentiem, veicinot aktīvas iesaistīšanās kultūru pret radikalizāciju, mudināt uz sadarbību un reālām darbībām futbola federācijas un klubus, valsts iestādes, kuru mērķis ir cīnīties pret radikalizāciju, kā arī izstrādāt vadlīnijas, ko futbola asociācijas un institūcijas var ievērot, lai cīnītos pret radikalizāciju futbola vidē un plašākā sabiedrībā.

Projektā iesaistītajās valstīs ir dažādas ar radikalizāciju saistītas problēmas, tādēļ piedāvātās vadlīnijas tiek veidotas tā, lai tās būtu pietiekami elastīgas un lai tās varētu pielāgot dažāda veida videi.


Šajā projektā iesaistītie partneri ir Rumānijas, Ziemeļīrijas, Latvijas un Maltas federācijas, kā arī Modēnas un Redžio di Emilijas universitāte Itālijā.


LFF organizēja dzīvās laboratorijas (Living labs) kopā ar citu institūciju un organizāciju pārstāvjiem š. g. 25. maijā Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.


"Sadarbojoties ar projekta partneriem futbola federācijām, mēs vēlamies cīnīties pret radikalizāciju un kopīgi izstrādāt vadlīnijas tās novēršanai futbola vidē un plašākā sabiedrībā. Mūsu nesenā diskusija 25. maijā ar valsts iestāžu pārstāvjiem, LFF biedriem un citiem svarīgākajiem ieinteresētajiem bija ļoti veiksmīga, un mēs kopīgi izstrādājām praktiskus ieteikumus, ko mēs katrs varam preventīvi darīt, lai mazinātu radikalizācijas paaugstināšanās pieaugumu Latvijā," norādīja projekta vadītājs LFF pusē Kārlis Boitmanis.


"Mēs esam apņēmības pilni radīt iekļaujošu un noturīgu sabiedrību, kurā futbols spēlē nozīmīgu lomu labklājības veicināšanā un radikalizācijas apkarošanā."


"Pasaules pieredze rāda, ka futbola stadions ir ne tikai vieta sportam un izklaidei, bet dažkārt arī vardarbībai un ekstrēmismam. Sabiedrībai joprojām nav pilnvērtīga izpratne par to, kas ir radikalizācija, bet Latvijas futbola federācijas īstenotais projekts gan veidos izpratni par šo procesu, gan īstenos preventīvus pasākumus. Radikalizācijas novēršana nav tikai par terorisma apkarošanu, tā ir par drošākas sabiedrības veidošanu, kas ir arī Valsts probācijas dienesta mērķis – sabiedrība, kurā cilvēki pieņem dažādus viedokļus, uzskatus un ievēro demokrātijas pamatprincipus," pauda Jana Mituza, Valsts probācijas dienesta eksperte.

bottom of page